Høvelte indtages, og du sættes i husarrest

Kl. 12:00 12. April 1940

Staunings privatbolig i København d. 12. april. Til stede er kun du og din samleverske Augusta Erichsen. Du er dog i telefonisk kontakt med udenrigsministeriet.

Sent om aftenen den 9. april nåede de tyske styrker frem til militærlejren i Høvelte. Det tyske troppeopbud var for stort til, at det gav nogen mening at søge at forsvare lejren. Du udsendte derfor en erklæring til samtlige danske styrker, hvor du roste deres indsats, men nu beordrede, at de indstillede kampene. Herefter overgav regeringen og kongen sig til de tyske styrker, og du blev transporteret til din privatbolig, hvor du siden har siddet i husarrest bevogtet af tysk militær.

Dine handlinger den 9. april har gjort dig uacceptabel som regeringsleder for tyskerne, og kong Christian 10. begyndte derfor den 10. april at undersøge muligheden for at nedsætte en ny regering, der kan forhandle med besættelsesmagten og stå for regeringsudøvelsen under besættelsen. Den 11. april om aftenen er det lykkedes at etablere en administrativ regering under Erik Scavenius, der var Danmarks udenrigsminister under Første Verdenskrig. Herudover består regeringen af embedsmænd og nogle erhvervsfolk, som står kongen nær. Ydermere er der en repræsentant for hvert af de fire store demokratiske partier.

Den 12. april om morgenen bliver du kontaktet af udenrigsministeriet, som beder dig om at udsende en officiel erklæring, hvor du anerkender det nye styre. Den administrative regering er ikke demokratisk valgt, og det vil derfor betyde meget, hvis den kan få opbakning af den afgående statsminister. Fra udenrigsministeriet presser man dig hårdt for at opnå godkendelsen, også for din egen skyld, da det sandsynligvis vil betyde, at husarresten på et tidspunkt kan ophæves.