Du er vendt tilbage og sættes i husarrest

Via den danske ambassade i Stockholm tog du kontakt med det danske udenrigsministerium, for at høre under hvilke vilkår regeringen og kongen kunne vende tilbage til landet. I fik lov at vende tilbage, mod at både du og kongen anerkendte det nye Administrationsråd. Den 20. april vender du tilbage til København, og efter at have holdt en kort radiotale, hvor du udtrykker din støtte til det nye styre, sættes du i husarrest af det tyske militær. Kongen genoptager sine funktioner som statsoverhoved og giver også sin støtte til det nye Administrationsråd. Både du og kongen har dermed bakket det nye styre op, men modsat kongen er din rolle nu udspillet.

Administrationsrådet, som departementschefernes styre kaldtes, blev formelt nedsat den 12. april. Det overtager ledelsen af landet og dermed også forhandlingerne med besættelsesmagten. Forår og sommer 1940 kommer til at forløbe nogenlunde fredeligt. Efter Tysklands sejr over Frankrig i sommeren 1940 står det klart for de fleste, at besættelsen af Danmark kan blive langvarig. Der indledes forhandlinger mellem kongen og ledende politikere om en ny og mere permanent regeringsdannelse med deltagelse af de politiske partier. Den 3. august præsenteres en regering under ledelse af tidligere udenrigsminister fra Første Verdenskrig, Erik Scavenius, med repræsentanter for de store politiske partier samt dansk erhvervsliv.

Erik Scavenius' regering slår ind på en politik, der minder om den samarbejdspolitik, som rent faktisk fandt sted. Dog blev samarbejdet med tyskerne fra begyndelsen mere aktivt, dels fordi Scavenius blev statsminister tidligere, og dels fordi han og de øvrige upolitiske ministre stod stærkere over for politikerne, da disse havde været væk fra magten under Administrationsrådets tid.

Samarbejdspolitikken blev fastholdt frem til sommeren 1943, hvor regeringen tvinges til at træde tilbage af en fremspirende modstandsbevægelse og en række folkelige demonstrationer. Det lykkes dog for et departementschefstyre at holde administrationen nogenlunde på danske hænder krigen ud.

Stauning dør allerede i 1941, men bliver en omdiskuteret person i efterkrigstiden. Senere tiders historikere mener, at du som Stauning havde ansvaret for de mange civile ofre den 9. april 1940, hvor København blev bombet. Din tur til Sverige bliver også genstand for mange vittigheder og spydige bemærkninger. Under besættelsestiden bliver det en stående vittighed, at da Stauning først smagte det svenske øl, tænkte han "så hellere tyskerne" og skyndte sig hjem til København. En ung tegner ved navn Bo Bojesen bliver landskendt for en satiretegning i 1943, hvor Stauning som en anden Christian 2. ubeslutsomt sejler frem og tilbage på Øresund.