Et tysk forslag om udvidet samarbejde

Kl. 12:00 10. April 1940

Ministermøde på Christiansborg kl. 12 d. 10. april. Til stede er de fleste medlemmer af den socialdemokratisk-radikale regering.

Den 9. april lod du udenrigsministeren overrække en note til den tyske ambassadør von Renthe-Fink, hvori der udtryktes fuld forståelse for, at invasionen af Danmark havde været nødvendig for at sikre dansk neutralitet i lyset af faren for et britisk overfald på landet. Samtidig indeholdt noten et afsnit om, at den danske regering håbede, der kunne etableres et positivt og fremadrettet samarbejde mellem Danmark og Tyskland som to selvstændige nationer på venskabelig fod. Den tyske ambassadør roste ved modtagelsen af noten den danske regering for dens ansvarlighed og fornuftige handlemåde og lovede, at der allerede den 10. april ville komme et foreløbigt tysk svar. Du valgte derfor at afvente dette svar, før regeringen foretog sig yderligere.

I løbet af formiddagen den 9. april lykkedes det at få de sidste kampe indstillet, og Danmark er nu helt besat af tyske tropper. Enkelte steder måtte lommer af danske styrker, der nægtede følge ordren om overgivelse, dog regulært nedkæmpes af de tyske styrker. Det har kostet mange danske liv.

Allerede tidligt om morgenen 10. april kommer det tyske svar. Det er holdt i meget positive vendinger og taler om de danske og tyske broderfolk. Herudover foreslår tyskerne, at der indgås en handels- og venskabstraktat mellem landene. I traktaten skal Danmark erklære, at mens man fortsat har status som ikke-krigsførende, overtager Tyskland ansvaret for at beskytte Danmark mod overgreb fra fremmed magt. Dette skal gøres i samarbejde med det danske militær, der på sigt skal samarbejde med tysk militær om bevogtningen af dansk territorium. Herudover skal Danmark erklære forståelse og sympati for den tyske krigsførelse og indgå i et udvidet økonomisk samarbejde med Tyskland. Til at administrere det nye samarbejde skal der etableres en tysk administrativ enhed i Danmark.

Det er stadig kun dig selv, udenrigsministeren og forsvarsministeren, der kender til den hemmelige aftale med Tyskland, og blandt de øvrige ministre er der almindelig enighed om, at man skal passe meget på med et for tæt samarbejde, men at der også er farer forbundet med at afvise tyskerne nu. Flere udtrykker ønske om, at der dannes en samlingsregering med inddragelse af flere partier, men de fleste er enige om, at hvis man siger ubetinget ja til det tyske forslag, kan man ikke få andre partier til at indtræde i regeringen.

Du kan dog ringe til Christmas Møller fra De Konservative for at høre hans holdning.