Et tysk forslag om samarbejde

Kl. 12:00 10. April 1940

Statsministerens kontor på Christiansborg kl. 12 d. 10. april. Foruden dig selv er udenrigsminister Peter Munch og forsvarsminister Alsing Andersen til stede.

Den 9. april lod du udenrigsministeren overrække en note til den tyske ambassadør von Renthe-Fink, hvori der udtryktes sorg over, at invasionen af Danmark havde været nødvendig, men samtidig udtrykte forståelse for de tyske skridt. Derudover indeholdt noten et afsnit om, at den danske regering håbede, der kunne etableres et positivt og fremadrettet samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Den tyske ambassadør roste ved modtagelsen af noten den danske regering for dens ansvarlighed og fornuftige handlemåde og lovede, at der allerede den 10. april ville komme et foreløbigt tysk svar. Han tilføjede samtidig, at han ikke havde glemt den hemmelige henvendelse fra om aftenen den 8. april, og at han var sikker på, der nok skulle findes en løsning, der kunne tilfredsstille begge parter.

Allerede tidligt om morgenen kommer det tyske svar. Det er holdt i meget positive vendinger og taler om de danske og tyske broderfolk. Herudover foreslår tyskerne, at der i den kommende tid skal etableres et bredt samarbejde mellem de to lande. De to hovedpunkter er et militært samarbejde, der med tiden skal overlade forsvaret af dansk territorium til den danske hær, samt et politisk, økonomisk samarbejde, hvor der oprettes en tysk administrationsenhed i Danmark, der skal træde i kontakt med forskellige dele af den danske administration, herunder politi, retsvæsen og de økonomiske ministerier.

Før et planlagt ministermøde, hvor svaret skal diskuteres, mødes du med forsvarsministeren og udenrigsministeren, der begge er bekendt med den hemmelige henvendelse til tyskerne. I skal nu blive enige om, hvad I skal søge at få gennemtrumfet på ministermødet. Udenrigsminister Munch er tydeligvis meget utilpas ved hemmelighedskræmmeriet. Han taler om, at henvendelsen aldrig skulle være sendt, og at man nu må danne en bred samlingsregering. Det står dog klart for jer, at oppositionen ikke vil diskutere samlingsregering, før tyskerne har fået et svar. Det skyldes, at oppositionen ikke vil have et medansvar for det svar, der nu skal gives. Du kan dog ringe til Christmas Møller fra De Konservative for at få uddybet hans holdning.

Både forsvarsministeren og udenrigsministeren er enige om, at en afvisning er ganske udelukket, efter at I selv har henvendt jer hemmeligt den 8. april om aftenen.