Tysk krav om øjeblikkelig kapitulation og regeringsændring!

Kl. 15:00 9. April 1940

Udenrigsministeriet d. 9. april kl. 15. Ud over dig er også også udenrigsministeren, forsvarsministeren samt andre ledende politikere og repræsentanter for oppositionen til stede.

Du beordrede udenrigsministeriet til at forfatte en erklæring som svar til den tyske ambassadør, der tog kraftigt afstand fra det overgreb, som Danmark var blevet udsat for. Erklæringen nævnte, at det var et infamt angreb, som Tyskland havde udsat et fredeligt naboland for.

Udenrigsminister Munch fortæller, at den tyske ambassadør von Renthe-Fink blev meget ophidset over det danske svar, som han betegnede som særdeles uklogt og skadeligt for de gode relationer mellem Tyskland og Danmark. Kun en time senere foreligger der svar fra den øverstbefalende for de tyske styrker i Danmark. I skrivelsen kræves der en umiddelbar meddelelse om øjeblikkelig dansk betingelsesløs kapitulation samt en omdannelse af den danske regering med optagelse af tyskvenlige kræfter. Sker det ikke, vil krigshandlingerne blive genoptaget, og København blive bombet.

Da kamphandlingerne allerede er indstillede, ser du ingen anden mulighed end at udsende kapitulationserklæringen øjeblikkeligt. Samtidig indkalder du til et møde mellem ledende ministre og repræsentanter for de demokratiske oppositionspartier Venstre og De Konservative. Til stede er også Erik Scavenius, der som udenrigsminister under Første Verdenskrig viste store diplomatiske evner i forhandlingerne med Tyskland.

Alle er enige om, at situationen er dybt alvorlig, og de fleste mener, det nu gælder om at danne en regering, som Tyskland kan acceptere. Spørgsmålet er, om dette kan gøres uden optagelse af lederen af det danske nazistparti, Frits Clausen, i regeringen.
.