Du sender et balanceret svar – hvad gør regeringen nu?

Kl. 10:00 9. April 1940

Ministermøde i Marineministeriet kl. 10.00. Til stede er de fleste medlemmer af den socialdemokratiske-radikale regering.

Du lod udenrigsminister Munch få frie hænder til at formulere et balanceret svar til den tyske ambassadør. Munch sendte et svar til ambassadøren, hvor Danmark protesterede mod neutralitetskrænkelsen, men indstillede kampene og tog begivenhederne til efterretning. Samtidig holdt erklæringen fast i de tyske udsagn om ikke at ville gribe ind i Danmarks indre anliggender. Ifølge Munch var det yderst vigtigt at holde tyskerne fast på dette udsagn, som kunne bruges til at skabe størst muligt råderum for dansk politik fremover.

Det vigtigste spørgsmål, der skal tages stilling til nu på ministermødet, er, hvorledes regeringen skal fortsætte. De fleste mener, at regeringen bør fortsætte i en eller anden form, men flere mener, den bør udvides med repræsentanter for andre partier for at få bredest mulig parlamentarisk, men også folkelig forankring. Det vil være naturligt at spørge de to store demokratiske oppositionspartier, Venstre og De Konservative, om de vil indtræde i en samlingsregering. Men bør man også søge at indlemme et medlem fra fx det danske nazistparti? Det vil måske skabe goodwill hos tyskerne, og de demokratiske partier vil stadig have flertallet i både Folketing og regering. Du kan eventuelt ringe til Venstres leder Oluf Krag eller formanden for det danske nazistparti Frits Clausen.