Et tysk forslag om samarbejde

Kl. 12:00 10. April 1940

Ministermøde på Christiansborg kl. 12 d. 10. april. Til stede er alle medlemmer af den socialdemokratisk-radikale regering.

Den 9. april lod du udenrigsministeren overrække en note til den tyske ambassadør von Renthe-Fink, hvori der udtryktes sorg over, at invasionen af Danmark havde været nødvendig, men samtidig udtrykte forståelse for de tyske skridt. Samtidig indeholdt noten et afsnit om, at den danske regering håbede, der kunne etableres et positivt og fremadrettet samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Den tyske ambassadør roste ved modtagelsen af noten den danske regering for dens ansvarlighed og fornuftige handlemåde og lovede, at der allerede den 10. april ville komme et foreløbigt tysk svar. Du valgte derfor at afvente dette svar, før regeringen foretog sig yderligere.

Allerede tidligt om morgenen kommer det tyske svar. Det er holdt i meget positive vendinger og taler om de danske og tyske broderfolk. Herudover foreslår tyskerne, at der i den kommende tid skal etableres et bredt samarbejde mellem de to lande. De to hovedpunkter er et militært samarbejde, der med tiden skal overlade forsvaret af dansk territorium til den danske hær, samt et politisk, økonomisk samarbejde, hvor der oprettes en tysk administrationsenhed i Danmark, der skal træde i kontakt med forskellige dele af den danske administration, herunder politi, retsvæsen og de økonomiske ministerier.

På ministermødet er der almindelig enighed om, at man skal passe på med et for tæt samarbejde, men at der også er farer forbundet med at afvise tyskerne nu. Flere udtrykker ønske om, at der dannes en samlingsregering med inddragelse af flere partier. Samtaler med politikere fra oppositionen har dog vist, at de først er villige til at diskutere en samlingsregering, når regeringen har svaret tyskerne. Da de ikke har været med til at sende den positive henvendelse den 9. april, vil de nemlig heller ikke have et ansvar for, hvordan der skal svares. Du kan dog ringe til Christmas Møller fra De Konservative for at høre hans holdning.