Ingen hjælp international hjælp – hvad gør du nu?

Kl. 12:00 10. April 1940

Militærlejren i Høvelte nord for København. Til stede i lejrens hovedkvarter er regeringstoppen, kongen og hærens øverstkommanderende general Prior. Desuden er lejrens kommandant til stede.

Du besluttede at blive i Høvelte og bede om militær bistand fra Storbritannien og Sverige. Via telegraf gik der i går først på aftenen bud til de to lande, og i løbet af natten til den 10. april er der kommet svar.

Det engelske svar omtaler den heltemodige danske kamp mod overmagten, som hele verden følger med beundring. Desuden står der, at den strategiske situation på den skandinaviske krigsskueplads ikke åbner mulighed for allierede støtteaktioner hverken i den nuværende situation eller i nær fremtid, men at Danmark kan påregne de allieredes ubetingede moralske opbakning.

Det svenske svar udtrykker stor sorg over den ulykke, der er påfaldet Danmark, ved at stormagternes krig har ramt det nordiske broderfolk. Alle svenske føler i dag med den danske befolkning, og man vil med glæde diskutere alle former for hjælp, som ikke kompromitterer den svenske neutralitet.

De seneste meldinger fra fronten går på, at alle danske styrker både i Jylland og på Fyn har overgivet sig. En større tysk styrke bevæger sig lige nu fra Lolland og op igennem Sjælland og har tilsyneladende kurs mod Høvelte. Det forventes, at den ankommer i løbet af eftermiddagen.

Værre end manglen på hjælp er det imidlertid, at den socialdemokratiske partiformand Hans Hedtoft – som du selv overlod partiformandsposten til i 1939 – er ankommet til lejren sidst på formiddagen med ildevarslende nyt fra København! Formanden for de danske nazister, Frits Clausen, har her til morgen iværksat et kup for at overtage regeringsmagten. På Christiansborg Slotsplads, foran en flok på flere hundrede sympatisører, har han holdt en brandtale, hvor han har erklæret, at det hidtidige politiske system har spillet fallit, og at der nu er brug for en national genrejsning i Danmark. Herefter tog han til den tyske ambassade. Hedtoft er ikke i tvivl om, at han har tilbudt tyskerne at danne en dansk nazistisk regering.

Den militære kamp er tabt, men der er endnu mulighed for at få indflydelse på, hvad der kommer til at stå i historiebøgerne om den danske modstandsvilje ...