Kampene indstilles. Hvad skal der svares tyskerne?

Kl. 18:00 9. April 1940

Ministermøde på Christiansborg d. 9. april kl. 18.00. Alle ministre er til stede.

Kl. 14.15 lod du en meddelelse gå ud til alle danske styrker om at indstille kampene. Samtidig takkede du dem på dine og kongens vegne for deres store indsats. Der er ligeledes givet besked til tyskerne om, at de danske styrker har overgivet sig.

Herefter drager du med regeringen og kongen tilbage til København, som endnu ikke er besat af tyske styrker. Kl. 18.00 samles regeringen til ministermøde på Christiansborg. Kampene er indstillet, men det skal nu besluttes, hvordan man vil svare på det tyske memorandum, der blev overrakt den 9. april om morgenen, hvor Tyskland erklærede at ville overtage den militære beskyttelse af Danmark for at afværge et britisk angreb.

Udenrigsminister Munch anbefaler, at man sender et forsigtigt og afbalanceret svar, hvor man protesterer mod angrebet og søger at holde tyskerne fast på deres erklæringer om ikke at ville krænke dansk selvstændighed. Andre mener, at man i lyset af begivenhederne må give et mere positivt svar. Man har her til morgen påført tyskerne store tab, og det gælder nu om at sikre sig goodwill, så betingelserne for besættelsen ikke bliver for hårde.