Høvelte sidst på eftermiddagen. Hvad skal der svares tyskerne?

Kl. 18:00 9. April 1940

Høveltelejren, kommandantens kontor kl. 18 d. 9. april. Til stede er regeringstoppen samt kongen og general Prior.

Kl. 16.10 den 9. april bad du hærens øverstkommanderende om at meddele de danske styrker, at kampene skulle indstilles. På dette tidspunkt var kampene allerede ophørt flere steder i landet, efterhånden som de danske tropper havde givet op over for den store overmagt. Du sendte samtidig meddelelse til den tyske ambassadør i København om, at Danmark kapitulerede militært.

Der er en trykket stemning i Høvelte, efter beslutningen er taget. De danske styrker kontrollerer stadig lejren, men en tysk motorcykelordonans har henvendt sig med besked om, at ingen soldater må forlade lejren, og at man skal holde sig rede til at overdrage lejren til de tyske tropper, som er på vej fra København. Samtidig kommer der flere meldinger fra bombardementet af København. Det brænder efter sigende flere steder, beboelsesejendomme er styrtet sammen, og en bombe har ramt Københavns Hovedbanegård.

Nu er spørgsmålet imidlertid, hvilket svar der officielt skal gives på den tyske henvendelse fra om morgenen. For at drøfte det er de regeringsmedlemmer, der befinder sig i Høvelte, trådt sammen. Også kongen og hærens øverstkommanderende general Prior er til stede. Der er enighed om, at der må sendes et officielt svar til Tyskland, men uenighed om, hvad det skal indeholde. Nogle mener, at man bør fordømme det tyske angreb på et neutralt land og Københavns bombardement. Andre maner imidlertid nu til besindighed og anbefaler, at man svarer i mere diplomatiske vendinger.