Danmark er under angreb, men hæren overgiver sig

Kl. 05:45 9. April 1940

Kongens arbejdsværelse på Amalienborg d. 9 april kl. 05.45. Ud over dig er kongen, udenrigsministeren, forsvarsministeren, hærchefen, flådechefen, kongens sekretær, kronprinsen og dronningen til stede.

Du valgte i går aftes at sende en meddelelse til den tyske ambassadør i Danmark, von Renthe-Fink, i dybeste hemmelighed. I meddelelsen stod der, at Danmark var villig til at vise stor imødekommenhed over for eventuelle tyske krav og ønsker, hvis det kunne holde Danmark ude af krigen. Udenrigsminister Munch overrakte meddelelsen personligt og indskærpede over for ambassadøren, at dette skridt var yderst hemmeligt, og for alt i verden ikke måtte slippe ud til offentligheden. Den tyske ambassadør var overrasket over henvendelsen, men erklærede også, at Det Tyske Rige påskønnede den meget ansvarlige holdning, den danske regering lagde for dagen. Han udtalte endvidere, at han ville gøre alt for at skåne det fredselskende Danmark for krigens ubehageligheder.

Trods din henvendelse står det her til morgen klart, at Danmark er under angreb fra Tyskland. Der er siden kl. 4 indløbet beretninger om træfninger ved den dansk-tyske grænse, tyske faldskærmstropper er nedkastet ved lufthavnen i Aalborg, og der er landsat tropper på Fyn og ved Korsør. Et tysk skib har landsat tropper i København, som har besat det danske militærhovedkvarter Kastellet.

I forlængelse af henvendelsen til tyskerne aftenen før, har du allerede givet ordre til, at alle kamphandlinger skal indstilles øjeblikkeligt. Det er tllsyneladende allerede sket de fleste steder i landet. Dog er der meldinger om, at flere mindre grupper – herunder et helt kompagni under artillerikaptajn L.S.K. Mortensen – har nægtet at overgive sig og kæmper videre på trods af ordren. Uden for Amalienborg, hvor du befinder dig, er tyske tropper opmarcheret. De står nu over for de gardere, der stadig bevogter slottet. Samtidig høres den truende lyd af tyske bombemaskiner over København.

Udenrigsminister Munch fortæller, at den tyske ambassadør har overrakt ham et tysk ultimatum tidligt om morgenen. Ifølge dette har Storbritannien planer om at invadere Danmark, og det må Tyskland komme i forkøbet, hvorfor tyske tropper har overskredet grænsen. Indstiller Danmark kampene øjeblikkeligt, vil Tyskland garantere dansk selvstændighed, men overtage den militære kontrol med landet. Ambassadøren har tilføjet til udenrigsministeren, at operationen er foregået uafhængigt af henvendelsen om aftenen, men at Tyskland hilser den danske regerings imødekommenhed velkommen. Tyskland tror fuldt og fast på, at der kan findes en mindelig løsning, som tilfredsstiller begge parter.

Både militærcheferne og kongen udtrykker utilfredshed med, at regeringen har beordret de danske tropper til øjeblikkeligt at indstille kampene. Men det er stadig kun dig selv, udenrigsministeren og forsvarsministeren, der kender til den hemmelige kontakt til tyskerne.

Det skal nu besluttes, hvorledes man vil svare på den tyske henvendelse, og hvor imødekommende man skal være over for det Tyskland, der nu kontrollerer landet militært.