8. april om aftenen. Tyske tropper på vej mod grænsen!

Kl. 20:00 8. april 1940

Et mødelokale på Christiansborg i København d. 8. april kl. 20.00. Til stede er ud over dig som statsminister nogle af de øvrige ministre samt repræsentanter for oppositionen i Folketinget.

Der er indløbet foruroligende meldinger hele dagen om tyske troppebevægelser. Krigsskibe er afsejlet fra de tyske Østersøhavne, og et større antal tyske tropper står nu syd for den danske grænse. Alle er enige om, at tyskerne forbereder en aktion mod det skandinaviske område, men ingen ved præcis, hvad hensigten er. Måske er det kun Norge, der er målet. Måske vil dansk område også blive inddraget. Under alle omstændigheder må Danmark nu beslutte, hvilke forholdsregler der skal træffes.

Holdningen hos mødets deltagere er ikke entydig. Ingen ved med sikkerhed, om Danmark bliver involveret. Selv hvis vi gør, kan det være, der kun er tale om tysk brug af danske farvande. De øvrige ministre ønsker, at vi for enhver pris skal undgå at provokere til et tysk angreb, som vi alligevel vil være chanceløse overfor. Oppositionspartierne er ikke helt enige.