Danmark er under angreb!

Kl. 05:45 9. April 1940

Kongens arbejdsværelse på Amalienborg d. 9. april kl. 05.45. Ud over dig er kongen, udenrigsministeren, forsvarsministeren, hærchefen, flådechefen, kronprinsen og dronningen til stede.

Siden kl. 4 er der indløbet beretninger om, at Danmark er under angreb! Der har været kampe ved den dansk-tyske grænse, hvor de fremskudte danske soldater har forsøgt at stoppe den tyske fremrykning. Kampene har kostet mange faldne på begge sider, men allerede nu er der meddelelse om, at tyskerne er brudt igennem.

Foruden kampene ved grænsen er lufthavnen i Aalborg bliver angrebet af tyske faldskærmstropper, og der er landsat tropper på Fyn og ved Korsør. Et tysk skib har landsat tropper i København, som har besat det danske militærhovedkvarter Kastellet og lige nu er ved at belejre Amalienborg. Der kan høres skud uden for Amalienborg, hvor danske gardere kæmper med de tyske tropper, og der kan høres tyske bombemaskiner, der overflyver København.

Udenrigsministeren fortæller, at den tyske gesandt har overrakt ham et tysk ultimatum tidligt om morgenen. Ifølge dette har Storbritannien planer om at invadere Danmark, og det må Tyskland komme i forkøbet, hvorfor tyske tropper har overskredet grænsen. Indstiller Danmark kampene øjeblikkeligt, vil Tyskland garantere dansk selvstændighed, men overtage den militære beskyttelse. Ellers vil tyske fly bombardere København for at tvinge danskerne til overgivelse.

Alle tilstedeværende er enige om, at Danmark er overrumplet, og at kampen ikke kan vindes, men der er uenighed om, hvorvidt der skal kæmpes videre alligevel. Alle er stærkt påvirkede af situationen, og særligt kongen er synligt oprevet.