Aftale med tyskerne?

Kl. 22:30 8. April 1940

Udenrigsministeriet i København d. 8. april kl. 22.30. I et mødelokale mødes du med udenrigsminister Peter Munch, forsvarsminister Alsing Andersen og en topembedsmand fra udenrigsministeriet.

Du har som statsminister besluttet dig for at skåne befolkningen for krigens rædsler. Derfor finder du det nødvendigt at rette henvendelse til tyskerne og komme til en form for forståelse med dem for at afværge et eventuelt angreb. På denne måde kan der måske sikres Danmark størst mulig selvstændighed og spares mange danske liv. Da en sådan henvendelse kan være politisk sprængfarlig, skal den drøftes i en meget snæver kreds af personer, du kan stole på.

Efter du har forelagt idéen for de tilstedeværende, indskærper udenrigsministeren, at ordene i en sådan henvendelse bør vejes på en guldvægt både af hensyn til tyskerne og af hensyn til den danske befolkning. Embedsmanden fra udenrigsministeriet peger på, at kong Christian 10. formelt er statsoverhoved og forsvarets øverstbefalende, og at det derfor vil være forfatningsmæssigt betænkeligt at gå uden om majestæten.

En henvendelse til tyskerne må gå gennem den tyske ambassadør i København, von Renthe-Fink, men spørgsmålet er, om man skal sikre sig kongens godkendelse først eller lade regeringen igangsætte tiltaget på eget ansvar. Endelig er der også muligheden for at lade det hele forblive en hemmelighed.