Danmark bliver angrebet, men indstiller kampene

Kl. 05:45 9. April 1940

Kongens arbejdsværelse på Amalienborg d. 9. april kl. 05.45. Ud over dig er kongen, udenrigsministeren, forsvarsministeren, hærchefen, flådechefen, kongens sekretær, kronprinsen og dronningen til stede.

Gennem udenrigsministeriet lod du i går sent om aftenen en skrivelse afgå til den tyske ambassadør i Danmark, von Renthe-Fink. I skrivelsen stod der, at Danmark ville strække sig langt for at undgå, at landet blev inddraget i krigen, og at man i det omfang, det var muligt, ville se med velvilje på de tyske synspunkter vedrørende den umiddelbare politiske og militære situation. Ambassadøren forstod givetvis hentydningen om, at Danmark ville vise imødekommenhed over for tyske krav som et dansk ønske om til gengæld herfor at bevare sin selvstændighed. Han svarede på stedet, at han ville sende beskeden videre til Berlin, men at han gerne ville udtrykke påskønnelse for den ansvarlige danske holdning, som, han mente, ville tjene landet vel.

Trods din henvendelse står det her til morgen klart, at Danmark er under angreb fra Tyskland. Der er siden kl. 4 indløbet beretninger om træfninger ved den dansk-tyske grænse, tyske faldskærmstropper er nedkastet ved lufthavnen i Aalborg, og der er landsat tropper på Fyn og ved Korsør. Et tysk skib har landsat tropper i København, som har besat det danske militærhovedkvarter Kastellet.

I forlængelse af henvendelsen til tyskerne aftenen før har du allerede kl. 4.30 givet ordre til, at alle kamphandlinger skal indstilles øjeblikkeligt. Det er tilsyneladende allerede sket de fleste steder i landet. Dog er der meldinger om, at flere mindre grupper – herunder et helt kompagni under artillerikaptajn L.S.K. Mortensen – har nægtet at overgive sig og kæmper videre på trods af ordren. Uden for Amalienborg, hvor du befinder dig, er tyske tropper opmarcheret. De står nu over for de gardere, der stadig bevogter slottet. Samtidig høres den truende lyd af tyske bombemaskiner over København.

Udenrigsministeren fortæller, at den tyske ambassadør har overrakt ham et tysk ultimatum tidligt om morgenen. Ifølge dette har Storbritannien planer om at invadere Danmark, og det må Tyskland komme i forkøbet, hvorfor tyske tropper har overskredet grænsen. Indstiller Danmark kampene øjeblikkeligt, vil Tyskland garantere dansk selvstændighed, men overtage den militære kontrol med landet. Ambassadøren har tilføjet, at operationen er foregået uafhængigt af henvendelsen om aftenen, men at Tyskland hilser den danske regerings imødekommenhed velkommen. Tyskland tror fuldt og fast på, at der kan findes en mindelig løsning, som tilfredsstiller begge parter, nu hvor det danske forsvar har indstillet kampene.

Både militærcheferne og kongen er stærkt fortørnede over, at du og regeringen selv har taget initiativ til en henvendelse til Tyskland, før der forelå et angreb, og at kampene allerede er indstillet. Kongen taler direkte om, at der er begået statskup imod ham. Ikke desto mindre skal det nu besluttes, hvorledes man vil svare på den tyske henvendelse, og hvor imødekommende man skal være over for det Tyskland, der nu kontrollerer landet militært.