Kampene er indstillet. Hvad skal der svares på den tyske henvendelse?

Kl. 08:00 9. April 1940

Christiansborg d. 9. april kl. 08.00. Ud over dig er udenrigsministeren, forsvarsministeren, andre ministre samt topembedsmænd fra udenrigsministeriet til stede.

Som følge af din beslutning er der udsendt ordre om, at Danmark kapitulerer, og at kampene skal indstilles over hele landet. Ordren blev fulgt med en tak til de danske styrker for på ærefuld vis at have gjort deres pligt i denne alvorlige stund. En ting er dog, at kampene er indstillet, en anden er, hvad der skal gøres nu.

I et mødelokale på Christiansborg overvejer du nu sammen med dine nærmeste ministerkolleger, hvorledes man skal svare på den tyske henvendelse, som er overrakt tidligere. Ifølge henvendelsen lover Tyskland, at Danmark kan bevare sin selvstændighed, men at Tyskland vil overtage ansvaret for den militære beskyttelse af landet. Men hvad betyder det? Og hvorledes skal man nu svare tyskerne?

Nogle mener, at man bør protestere kraftigt over for det overgreb, Danmark er udsat for, mens andre mener, at man nu må lægge op til et samarbejde med tyskerne for at sikre Danmark de bedst mulige vilkår under besættelsen. I det hele taget er der stor usikkerhed, omkring hvad tyskerne mener, der nu skal ske, og en positiv henvendelse kan måske opklare dette og give Danmark indflydelse. Udenrigsminister Munch anbefaler derimod, at man giver et henholdende, balanceret svar, der på den ene side markerer en protest, men som på den anden side også prøver at holde tyskerne fast på løftet om dansk selvstændighed.