Kampene er indstillet. Hvad skal der svares på den tyske henvendelse?

Kl. 06:30 9. April 1940

Marineministeriet d. 9. april kl. 06.30. Ud over dig er udenrigsministeren og forsvarsministeren samt topembedsmænd fra udenrigsministeriet til stede.

Som følge af din beslutning er der udsendt ordre om, at kampene øjeblikkeligt skal indstilles over hele landet. Alle tilstedeværende ånder lettede op over, at skyderiet uden for Amalienborg nu er ophørt. En ting er dog, at kampene er indstillede, en anden er, hvad der skal gøres nu.

I marineministeriet overvejer du nu sammen med dine nærmeste ministerkolleger, hvorledes man skal svare på den tyske henvendelse, som er overrakt tidligere. Ifølge henvendelsen lover Tyskland, at Danmark kan bevare sin selvstændighed, men at Tyskland vil overtage ansvaret for den militære beskyttelse af landet. Men hvad betyder det? Og hvorledes skal man nu svare tyskerne?

Nogle mener, man bør protestere kraftigt over for det overgreb, Danmark er udsat for, mens andre mener, man nu må lægge op til et samarbejde med tyskerne for at sikre Danmark de bedst mulige vilkår under besættelsen. I det hele taget er der stor usikkerhed omkring, hvad tyskerne mener, der nu skal ske, og en positiv henvendelse kan måske opklare dette og give Danmark indflydelse. Udenrigsminister Munch anbefaler derimod, at man giver et henholdende svar, der på den ene side markerer en protest, men som på den anden side også prøver at holde tyskerne fast på løftet om dansk selvstændighed.