Du sender et balanceret svar – hvad gør regeringen nu?

Kl. 10:30 9. April 1940

Ministermøde på Christiansborg kl. 10.30. Til stede er de fleste medlemmer af den socialdemokratisk-radikale regering.

Du pålagde udenrigsminister Munch at formulere et så neutralt svar som muligt til den tyske ambassadør. Munch sendte herefter et svar, hvor Danmark forsigtigt gjorde opmærksom på, at der var sket en neutralitetskrænkelse, men at man tog dette til efterretning. Samtidig holdt det danske svar fast i de tyske udsagn om ikke at ville ændre Danmarks status som neutral.

Udenrigsminister Munch beretter, at den tyske ambassadør von Renthe-Fink havde udtrykt en vis skuffelse over det danske svars "kølige tone", men at Munch havde forsikret ham, at, som sagerne stod, var dette det længste, Danmark i første omgang kunne strække sig, idet man trods alt var blevet udsat for et angreb. Munch mener, at ambassadøren i sidste ende vil have forståelse for det danske synspunkt.

I løbet af formiddagen den 9. april lykkedes det desuden at få de sidste kampe indstillet, og Danmark er nu helt besat af tyske tropper. Enkelte steder måtte lommer af danske styrker, der nægtede følge ordren om overgivelse, dog regulært nedkæmpes af de tyske styrker. Det har kostet mange danske liv.

Det vigtigste spørgsmål, der skal tages stilling til nu på ministermødet, er, hvorledes regeringen skal fortsætte. De fleste mener, at regeringen bør fortsætte i en eller anden form, men flere mener, den bør udvides med repræsentanter for andre partier for at få bredest mulig forankring. Det vil være naturligt at spørge de to store demokratiske oppositionspartier Venstre og De Konservative, om de vil indtræde i en samlingsregering. Men bør man også søge at indlemme et medlem fra fx det danske nazistparti? Det vil måske skabe goodwill hos tyskerne, og de demokratiske partier vil stadig have flertallet i både Folketing og regering. Du kan evt. ringe til Venstres leder, Oluf Krag, eller formanden for det danske nazistparti, Frits Clausen.