Et tysk forslag om samarbejde

Kl. 13:00 10. April 1940

Udenrigsministeriet dagen efter besættelsen. Ud over dig som statsminister er udenrigsministeren, forsvarsministeren, embedsmænd samt ledende politikere fra regeringspartierne og oppositionen til stede.

I løbet af formiddagen den 9. april lykkedes det at få de sidste kampe indstillet, og Danmark er nu helt besat af tyske tropper. Enkelte steder måtte lommer af danske styrker, der nægtede følge ordren om overgivelse, dog regulært nedkæmpes af de tyske styrker. Det har kostet mange danske liv.

Dog er det stadig uklart, på hvilken måde det kommende danske styre skal indrettes under den tyske besættelse. Du sendte i går en meddelelse til den tyske ambassadør von Renthe-Fink, hvori du beklagede de tyske militære skridt over for Danmark, men samtidig udtrykte håb om, at der kunne træffes konstruktive aftaler for landets fremtidige ledelse.

Den tyske ambassadør var meget positiv over henvendelsen og mente, at man nok skulle finde en ordning, der var tilfredsstillende for begge parter. Imidlertid er der kraftig kritik af regeringens handlinger fra oppositionen og også fra flere af regeringspartiernes egne medlemmer samt hærledelsen. Holdningen er, at regeringen har opført sig kujonagtigt, og at man frygter, den nu er ved at bringe Danmark ind i krigen på tysk side.

Midt på formiddagen den 10. april har udenrigsministeriet modtaget et tysk forslag om samarbejde. Det bærer præg af at være hurtigt skrevet ned, men hovedpunkterne er følgende: 1) dansk militær træder i forbindelse med tysk militær, med henblik på at Danmark kan få del i ansvaret for at forsvare og bevogte eget territorium, 2) der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg med henblik på at udvikle principper for et øget økonomisk samarbejde, og 3) der udsendes en fælleserklæring fra den danske og tyske regering, der stadfæster Tysklands fredelige hensigter med den militære tilstedeværelse i landet og omtaler det gode samarbejde mellem de to lande.

Det er nødvendigt, at der svares hurtigt på henvendelsen, og der er ingen tvivl om, at Tyskland forventer et imødekommende svar på grund af regeringens hidtidige imødekommenhed.